Histogram

İşlenmemiş finansal veriyi daha iyi analiz etmemizi, örneklemin dağılımını ve temel özellikleri hakkında daha net karar vermemizi sağlayan bir araçtır. Finansal bir zaman serisinin günlük getiri değişiminin hangi standart olasılık dağılımına uyduğunun belirlenmesi önemlidir.

Histogram
Başa dön