Normal Dağılım Fonksiyonu

Normal dağılım istatistik biliminin birçok alanında kullanılmaktadır. Konum gösteren ortalama (μ aritmetik ortalama) ve ölçek gösteren varyans’dır. (σ2 “yayılım”) Standart normal dağılım ortalama değeri 0 ve varyans değeri 1 olan normal dağılım ailesinin tek bir elemanıdır. Carl Friedrich Gauss bu dağılımlar grubu ile, astronomik verileri analiz etmekte iken, ilgilenmiş ve bu dağılım için olasılık yoğunluk fonksiyonunu ilk defa tanımlamıştır.

Normal Dağılım Fonksiyonu
Başa dön