Riske Maruz Değer Ölçümü (RMD)/Parametrik-Tarihsel Simülasyon

Riske Maruz Değer (RMD), portföylerde finansal piyasalarda belli bir güven aralığında, belli bir dönem içerisinde meydana gelebilecek en yüksek zararı geleceğe dönük bir bakışla ifade eden yöntemdir. RMD, elde tutulan portföy veya varlığın değerinde belli bir zaman dilimi içinde ve belli bir olasılıkla meydana gelebilecek maksimum değer kaybının tahminine dayanan bir ölçüttür.

Riske Maruz Değer Ölçümü (RMD)/Parametrik-Tarihsel Simülasyon
Başa dön