Finansal Araçlar

Riske Maruz Değer Ölçümü (RMD)/Parametrik-Tarihsel Simülasyon

Riske Maruz Değer (RMD), portföylerde finansal piyasalarda belli bir güven aralığında, belli bir dönem içerisinde meydana gelebilecek en yüksek zararı geleceğe dönük bir bakışla ifade eden yöntemdir. RMD, elde tutulan portföy veya varlığın değerinde belli bir zaman dilimi içinde ve belli bir olasılıkla meydana gelebilecek maksimum değer kaybının tahminine dayanan bir ölçüttür.

Risk-Getiri İştahı

Finans piyasalarında yatırımcıların karar alma tercihleri özünde risk alan ve riskten kaçan yatırımcı türü üzerinden geliştirilmiştir. Genel olarak yatırımcıların büyük bir çoğunluğunun riskten kaçınan yatırımcı türüne dahil olmaları sebebi ile finansal çalışmaların büyük bir kısmı da riskten kaçınan yatırımcı grubu üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Portföy Getirisi

N adet finansal varlıktan oluşan bir portföyün beklenen getirisi, portföyü meydana getiren finansal varlıkların beklenen getirilerinin portföy ağırlıklarının doğrusal bir fonksiyonudur. Portföy çeşitlendirme etkisi dolayısıyla portföye dahil edilen finansal varlıkların sayısı arttıkça portföy riski düşmektedir.

Normal Dağılım Fonksiyonu

Normal dağılım istatistik biliminin birçok alanında kullanılmaktadır. Konum gösteren ortalama (μ aritmetik ortalama) ve ölçek gösteren varyans’dır. (σ2 “yayılım”) Standart normal dağılım ortalama değeri 0 ve varyans değeri 1 olan normal dağılım ailesinin tek bir elemanıdır. Carl Friedrich Gauss bu dağılımlar grubu ile, astronomik verileri analiz etmekte iken, ilgilenmiş ve bu dağılım için olasılık yoğunluk fonksiyonunu ilk defa tanımlamıştır.

Histogram

İşlenmemiş finansal veriyi daha iyi analiz etmemizi, örneklemin dağılımını ve temel özellikleri hakkında daha net karar vermemizi sağlayan bir araçtır. Finansal bir zaman serisinin günlük getiri değişiminin hangi standart olasılık dağılımına uyduğunun belirlenmesi önemlidir.

Başa dön