Dinamik Hedge

Bu çalışma içerisinde de spot hisse fiyatı değişmelerinin opsiyon fiyatında yarattığı değişim incelenmektedir. Opsiyon deltasında yaşanan farklılaşma da, portföy toplamına bağlı olarak Delta Korunma düzeyi ile birlikte Hedge Miktarı ve Hedge Maliyetini belirlemektedir.

Dinamik Hedge
Başa dön