Getiri Değişimleri

Risk Yönetimi ölçümleri ve finansal simülasyon çalışmalarında  risk faktörlerindeki günlük getiri değişimlerini hesaplarken en yaygın kullanılan 3 yöntem vardır: Mutlak Getiri (Absolute Return), Göreli Getiri (Relative Return), Logaritmik Getiri (Log-Normal Return)

Getiri Değişimleri
Başa dön