Tahvil Risk Göstergesi

Tahvil & Bonoların temel risk ölçütleri olan Durasyon & Konveksite analizleri buradaki çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Özellikle faize bağlı enstrümanlarda korunma stratejileri seçilirken bu konu önem arzetmektedir.

Tahvil Risk Göstergesi
Başa dön